Verklaring van erfrecht

Indien één van uw naasten overlijdt, komt na een emotionele en  drukke periode de erfenis ter sprake.

Wat laat de overledene na en aan wie? Na opdracht hiertoe gaat de notaris op onderzoek uit wie de erfgenamen zijn. Er wordt nagegaan of er een testament is opgemaakt, wie de wettelijke erfgenamen zijn en of van de wet is afgeweken in het laatst opgemaakte testament. Als het onderzoek is afgerond zullen door de notaris de erfgenamen worden aangeschreven en zal aan hen de vraag worden gesteld of zij de erfenis aanvaarden of verwerpen. Als de erfgenamen hebben gereageerd kan de notaris een akte opmaken met daarin opgenomen wie er erfgenaam zijn van de nalatenschap van de overledene.

De verklaring van erfrecht kan bijvoorbeeld bij een bank dienen als bewijs dat de erfgenaam gerechtigd is en om aan de tegoeden op de rekening te komen.

Maak een afspraak bij Notariskantoor Quitz

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bel ons vandaag nog op telefoonnummer 072 534 58 50 of maak een afspraak via ons contactformulier.