Klachtenregeling

Bij klachten is klager verplicht deze eerst bij de notaris naar voren te brengen. Wordt daarop naar mening van klager onvoldoende gereageerd dan kan klager zich wenden tot de KNB, de Kamer van Toezicht over notarissen en kandidaat-notarissen te Alkmaar of de rechter. Als de klager uiteindelijk in het ongelijk wordt gesteld, is deze verplicht de schade die de notaris leidt te vergoeden op basis van de tijd die de notaris en/of zijn raadsman aan de klachtenbehandeling heeft besteed. Hieronder zijn begrepen alle werkzaamheden en gemaakte onkosten en wel tegen door de notaris geldende uurtarief.

Maak een afspraak bij Notariskantoor Quitz

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bel ons vandaag nog op telefoonnummer 072 534 58 50 of maak een afspraak via ons contactformulier.